فهرست بستن

تعرفه خدمات پسیو شبکه

شرح خدمات پسیو شبکهواحدبهای واحد(ریال)
کابل کشی فیبر نوری متر60000
نصب فیوژنعدد600000
نصب متلغات در رکعدد500000
نصب و آرایش بندی رک دیواریعدد800000
نصب و آرایش بندی رک ایستادهعدد4500000

لیست در آینده بروز رسانی می شود